Nauki Przedślubne i Poradnia Małżeńska

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni w Urzędzie Parafialnym przedstawić następujące dokumenty:

 

  • zaświadczenie o chrzcie św. (nie starsze niż sześć miesięcy),
  • świadectwo ukończenia nauki religii w szkole lub kopię tego dokumentu,
  • dowód tożsamości.

Ponadto wymagane są:

 

  • potwierdzony udział w naukach przedmałżeńskich oraz
  • wizyta w poradni rodzinnej.

Jeżeli ślub jest konkordatowy konieczne jest Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Aby takie Zaświadczenie otrzymać narzeczeni muszą osobiście udać się do w/w Urzędu z ważnym dokumentem tożsamości i poprosić o Zaświadczenie do ślubu ważne jest tylko sześć miesięcy od daty wydania i w tym czasie musi być zawarty ślub w kościele.


Terminy nauk przedślubnych dla narzeczonych w parafii św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach w roku 2019:

 

w lutym

4 , 5 , 7 , 8

 

w maju

20, 21, 23, 24

 

we wrześniu

2 , 3 , 5 , 6 

 

w listopadzie

4 , 5 , 7 , 8 

 

                              

Nauki obejmują cztery spotkania zawsze o godz. 19.oo. Prowadzą je Księża oraz para małżeńska. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie obecności. Nauki są bezpłatne, ale w ostatnim dniu wystawiony jest koszyk na dobrowolne ofiary. Spotkania odbywają się albo w salkach katechetycznych, albo w kaplicy Matki Bożej w kościele.


Poradnia Rodzinna i Przedmałżeńska przy parafii Św. Barbary 

w Czechowicach-Dziedzicach w roku 2019

 

Poradnia mieści się na piętrze budynku katechetycznego. Czynna jest w godz. od 18.oo - 19.oo dwa razy w miesiącu. Od narzeczonych wymaga się co najmniej dwóch spotkań w odstępie miesiąca. Osoby zainteresowane powinny wcześniej umówić się telefonicznie na spotkanie.

 

Telefon kontaktowy do pp. Elżbiety i Tomasza Respondków, prowadzących Poradnię : 799 919 810 

Jest on czynny każdego dnia w godz. od 18.oo - 20.oo  oprócz niedziel i świąt kościelnych oraz państwowych.

 

 

Poradnia jest czynna w następujące dni w roku: 

 

w styczniu

15 i 24

 

w lutym

19 i 28

 

w marcu

12 i 21

 

w kwietniu

2 , 11 , 30

 

w maju

9

 

w czerwcu

11 i 27

 

w lipcu

2 i 11

 

w sierpniu

brak

 

we wrześniu

10 i 19

 

w październiku

8 i 17

 

w listopadzie

12 i 21

 

 

w grudniu

3 i 12

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Barbary w Czechowicach - Dziedzicach, siedziba: Czechowice-Dziedzice, Węglowa 56.