Intencje mszalne

5 - 12 kwietnia 2020 r.

>>>> Niedziela Palmowa, 5 kwietnia.

7.00   W int. Zofii Szczelina z okazji 80 r. urodzin w podz. Opat. Bożej za przeżyte lata i wszelkie dobro 

            z prośbą o błog. dla niej i jej rodziny.

9.00  W int. małżonków Doroty i Józefa z okazji 35 r. ich sakramentalnego związku w podz. Bogu Ojcu 

           za szczęśliwie przeżyte lata i wszelkie łaski z prośbą o opiekę i błogosławieństwo za przyczyną

           Matki Najświętszej.

10.30 W int. Władysława z okazji 80 r. urodzin w podz. Bogu za przeżyte lata i wszelkie łaski z prośbą

            o opiekę i błogosławieństwo. 

12.00 W int. Cecylii z okazji 85 r. urodzin w podz. Opat. Bożej za przeżyte lata i wszelkie łaski z prośbą

            o błogosławieństwo za przyczyną Matki Bożej.

16.00 W int. dusz cierpiących w czyśćcu.

19.30 W int. Parafian.

>>>> Poniedziałek, 6 kwietnia.

6.30   1. Za ++ Rozalię i Michała Koźlik, syna Augustyna oraz Franciszka z żoną.

            2. Za + Józefę Antosz od syna Jana Szostak z żoną.

18.00 1. Za + Irenę Góra w 18 r. śmierci.

            2. Za ++ Irenę i Józefa Pudełko oraz rodziców z obydwu stron.

>>>> Wtorek, 7 kwietnia.

6.30   1. Za dusze cierpiące w czyśćcu.

            2. Za + Zbigniewa Warzocha.

18.00 1. Za ++ Helenę i Antoniego Duda, córkę Antoninę i zięcia Władysława.

            2. Za ++ Grzegorza Kubanka w 10 r. śmierci, jego rodziców i dziadków.

>>>> Środa, 8 kwietnia.

6.30   1. W int. Kazimiery z okazji urodzin w podz. Bogu Ojcu za kolejny rok życia i wszelkie

                 łaski z prośbą o błog. dla niej i rodziny.

            2. Za ++ Katarzynę i Henryka Matura oraz ++ z rodziny z obydwu stron.

18.00 1. Za ++ rodziców Annę i Józefa Olszowskich oraz ++ z rodzin z obydwu stron.

            2. Za ++ Reginę Puchaczewską w 3 r. śmierci, męża Bronisława, syna Wiktora oraz 

                 ++ rodziców i rodzeństwo.

>>>> Wielki Czwartek, 9 kwietnia. 

18.00  Celebracja Liturgii Wieczerzy Pańskiej - bez udziału parafian.

             1. W int. kapłanów pracujących w naszej parafii z prośbą o moc Ducha Bożego dla nich oraz 

                 o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

             2. W int. kapłanów pochodzących z naszej parafii oraz ich rodzin z prośbą o błog.i dary Ducha Świętego.

             3. Za ++ kapłanów pochodzących z naszego miasta, posługujących w naszym mieście w tym za 

                  ks. Marka Kuliga oraz ks. Piotra Kocura.

             4. Za ++ rodziców Henrykę i Ottona Waliczek oraz syna Jakuba Wizner.

>>>> Wielki Piątek, 10 kwietnia.

10.00     Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - bez udziału parafian.

18.00     Celebracja Liturgii Męki Pańskiej - bez udziału parafian.

>>>> Wielka Sobota, 11 kwietnia.

19.00  Wigilia Paschalna - bez udziału parafian.

              1. Za ++ Wilhelma i Amalię Bodzek, rodziców Barbarę i Zbigniewa Bodzek oraz siostrę

                   Henrykę Szymczyk.

              2. Za + Stefana Działach.

              3. W int. rodziny Wizner w podz. Bogu za opiekę i wszelkie łaski z prośbą o błog. za

                   wstawiennictwem Matki Bożej.

              4. Za ++ rodziców Gertrudę i Sylwestra, ich syna Józefa oraz dziadków z obydwu stron.

>>>> Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia.

7.00   W int. Ireny z okazji 70 r. urodzin w podz. Opat. Bożej za przeżyte lata i wszelkie łaski z prośbą 

             o błog. i moc Ducha Świętego. 

9.00 ——————————-

10.30 W int. Grażyny z okazji kolejnych urodzin w podz. Opat. Bożej za opiekę i wszelkie otrzymane

            łaski z prośbą o błog. dla niej i całej rodziny. 

12.00 W int. Wioletty i Stanisława w 21 r. zawarcia przez nich sakramentu małżeństwa w podz. Bogu

            za  kolejny rok wspólnego życia i wszelkie dobro z prośbą o błog. dla nich oraz ich dzieci.

16.00 W int. Liliany w 2-gie urodziny w podz. Bogu Ojcu za dar jej życia z prośbą o błog. i opiekę 

            Anioła Stróża dla niej oraz jej rodziców.

19.30 W int. Parafian.

>>>> Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia.

7.00   Do Chrystusa Zmartwychwstałego w podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i

            błogosławieństwo dla rodziny Gabryś za przyczyną MB Współodkupicielki Świata.

9.00  W int. Czesława z okazji 60 r. urodzin w podz. Bogu za opiekę i wszelkie dobro z prośbą o błog.

            i zdrowie za przyczyną Matki Najświętszej. 

10.30 W int. Krzysztofa z okazji 18-tych urodzin w podz. Bogu za wszelkie dobro z prośbą o błog. i

             moc Ducha Świętego.

12.00 W podz. Bogu za opiekę z prośbą o zdrowie dary Ducha Świętego dla pewnej rodziny.

14.00 W int. dzieci przyjmowanych do Kościoła Katolickiego: Maksymiliana Michulca,

             Tymoteusza Kieczki, Michała Hurlaka; dzieci rocznych: Natalii Ganzel, Dawida

          Raczyńskiego oraz rodziców tych dzieci, chrzestnych i dziadków.


29 marca - 5 kwietnia 2020 r.

>>>> 5 Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca.

7.00   W int. Zofii z okazji 93 r. urodzin w podz. Opat. Bożej za przeżyte lata i wszelkie dobro z

             prośbą o błog. dla niej i całej rodziny. 

9.00  W int. Bogusławy i Janusza Kaplita z okazji 35 r. zawarcia sakramentalnego związku w

            podz. Bogu Ojcu za opiekę z prośbą o moc Ducha Świętego dla nich oraz ich najbliższych

            za przyczyną Matki Najświętszej. 

10.30 W int. Wacława z okazji 55 r.  urodzin  w podz. Bogu Ojcu za przeżyte lata i wszelkie łaski z

            prośbą o opiekę i błog. dla niego i jego najbliższych za przyczyną Matki Bożej. 

12.00 W int. Janiny z okazji 60 r. urodzin  w podz. Bogu Ojcu za przeżyte lata  i wszelkie łaski z

             prośbą o błog. dla niej i jej rodziny. 

16.00 W int. Anny z okazji 40 r. urodzin w podz. Opat. Bożej za przeżyte lata i wszelkie dobro z

             prośbą o błogosławieństwo za przyczyną Matki Bożej. 

19.30 W int. Parafian.

 

>>>> Poniedziałek, 30 marca.

6.30   1. Za ++ Jana i Marię Dziech oraz córki Danutę i Władysławę.

            2. Za + Stanisławę Bolek od sąsiadów z ul. Gałczyńskiego.

18.00 1. Za + Henryka Kluka od syna Jacka.

            2. Za ++ Marię Kubaczka z córkami i zięciami oraz wnukiem Edwardem.

>>>> Wtorek, 31 marca.

6.30   1. Za dusze cierpiące w czyśćcu.

            2. Za + Jolantę Niewiadomy od pracowników Przedszkola nr 10 w Cz-Dz.

18.00 1. Za ++ Krystynę Kołodziej z mężem Rudolfem.

            2. Za ++ Marię Cudzy, męża Leona ++ rodziców oraz rodzeństwo.

>>>> Środa, 1 kwietnia.

6.30   1. Za ++Joannę i Aleksandra oraz Jana Lebryk.

            2. Za ++ Helenę i Edmunda Puzoń; Wiktorię i Józefa Okolus, synów Marka i Franciszka, 

                 wnuka Artura; Bolesława Ryszka oraz ++ z tych rodzin. 

18.00 1. Za ++ Stefanię i Alojzego Pniok oraz Edwarda, Emilię i Mariana.

            2. Za ++ Emilię Jaskuła, męża Jana oraz córkę Jolantę. 

>>>> Czwartek, 2 kwietnia.

6.30   1. W int. kapłanów o ich uświęcenie oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

            2. Za ++ rodziców Kunegundę i Franciszka Odroń, Jadwigę i Michała Mróz oraz ++ rodzeństwo 

                 z obydwu stron.

18.00 1. Za ++ rodziców Ludwika i Józefę oraz ++ rodzeństwo.

            2. Za ++ Franciszka i Annę Gałuszka oraz ich córkę Halinę Kos.

>>>> Piątek, 3 kwietnia.

6.30   1. Za ++ syna Bartłomieja, męża Kazimierza Boreckich; rodziców z obu stron, szwagra

                Stanisława oraz siostrzeńca Grzegorza.

            2. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa o umocnienie naszej wiary.

18.00 1. Za ++ Olgę Dobucką w 10 r. śmierci jej męża Zdzisława w 1 r. śmierci oraz ++ rodziców 

                z obu strona i rodzeństwo. 

             2. Za + Barbarę Kieczka-Mocko w 1 r. śmierci.

>>>> Sobota, 4 kwietnia.

6.30   1. Za przyczyną Matki Bożej jako wynagrodzenie za nasze grzechy.

            2. Za ++ rodziców Antoninę i Franciszka Janusz, Stefanię i Marcelego Grzechnik

                 oraz ++ z rodziny.

18.00 1. Za + Marka Poziorskiego oraz ++z rodziny. 

            2. Za ++ Józefę Kozik, męża Eugeniusza i syna Eugeniusza.

>>>> Niedziela Palmowa, 5 kwietnia.

7.00   W int. Zofii Szczelina z okazji 80 r. urodzin w podz. Opat. Bożej za przeżyte lata i wszelkie dobro 

            z prośbą o błog. dla niej i jej rodziny.

9.00   W int. małżonków Doroty i Józefa z okazji 35 r. ich sakramentalnego związku w podz. Bogu Ojcu 

             za szczęśliwie przeżyte lata i wszelkie łaski z prośbą o opiekę i błog. za przyczyną

             Matki Najświętszej.

10.30 W int. Władysława z okazji 80 r. urodzin w podz. Bogu za przeżyte lata i wszelkie łaski z

             prośbą o opiekę i błogosławieństwo. 

12.00 W int. Cecylii z okazji 85 r. urodzin w podz. Opat. Bożej za przeżyte lata i wszelkie łaski z

             prośbą o błogosławieństwo za przyczyną Matki Bożej.

16.00 ———————————————

19.30 W int. Parafian.


22 - 29 marca 2020 r.

>>>> 4 Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca.

7.00   W int. rodziny Dyrda, Kołoczek, Zięć i Kowalczyk w podz. Bogu za opiekę i wszelkie          

            łaski z prośbą o błog. i moc Ducha Świętego.

9.00   W int. żywych i zmarłych członków Róży św. Józefa oraz ich najbliższych.

10.30 W int. tych wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę i którym obiecałam modlitwę.

12.00 W int. Marzeny z okazji 20 r. urodzin w podz. Bogu Ojcu za opiekę i wszelkie łaski

            z prośbą o błog. i moc Ducha Świętego dla niej i jej najbliższych za przyczyną Matki Bożej.

16.00 W int. Janiny z okazji 80 r. urodzin w podz. Bogu Miłosiernemu za przeżyte lata i

             wszelkie łaski z prośbą o opiekę i błog. dla niej oraz jej rodziny za przyczyną

             Matki Najświętszej.

19.30 W int. Parafian.

 

>>>> Poniedziałek, 23 marca.

6.30   1. Za + Władysława w 4 r. śmierci oraz ++ z rodziny.

            2. Za + Adama Olczaka od przyjaciółek matki.

18.00 1. Za ++ rodziców Łucję i Ludwika Pilszczek oraz Antoniego i Leszka Burejza.

            2. Za ++ Marię, Teklę i Władysława Kozik oraz rodziców z obydwu stron.

>>>> Wtorek, 24 marca.

6.30   1. Za + Franciszka Kolonko.

            2. Za + Jolantę Niewiadomy od męża Władysława.

18.00 1. Za ++ Edwarda Hałas, dwie żony, dwóch synów i trzech wnuków.

            2. Za ++ Martę Adamski w 16 r. śmierci, męża Józefa, syna Mieczysława oraz zięciów

                Ludwika i Tadeusza.

>>>> Środa, 25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

6.30   1. Za ++ Juliannę i Rudolfa Krysta, synów, synową i wnuczkę Bogumiłę. 

            2. Za ++ Annę, Franciszka i Barbarę Janik oraz Józefę Kępa i Daniela Czernia.

18.00 1. Za + Elżbietę Swatowską oraz ++ z rodziny Mołdoch i Swatowski.

            2. Za + Ottona Kawalca od córki Danuty z mężem.

>>>> Czwartek, 26 marca. 

6.30   1. Za + Stanisława Rudnika.

            2. Za + Stanisławę Bolek od syna Andrzeja z rodziną.

18.00 1. Za + Adama Olczaka.

            2. Za ++ brata Stanisława Gram, rodziców Bibiannę i Stefana oraz ++ z rodziny.

>>>> Piątek, 27 marca.

6.30    1. Za + Marię Pyjas.

18.00 1. Za ++ Władysława Olejaka, żonę Antoninę i synową Krystynę.

            2. Za ++ Ernesta Mola oraz rodziców i teściów.

            3. Za ++ Rudolfa i Walerię Kwaśny.

>>>> Sobota, 28 marca.

6.30   1. Za ++ męża Bronisława Skirło w 7 r. śmierci oraz rodziców i rodzeństwo

                z obydwu stron.

            2. Za + Adama Olczaka w 30 dzień po śmierci.

18.00 1. Za + Henryka Boreckiego w 7 r. śmierci oraz ++  z rodziny z obydwu stron.

            2. Za ++ żonę Stanisławę Ucherek oraz rodziców z obydwu stron.

 

>>>> 5 Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca.

7.00 ——————————————-

9.00  W int. Bogusławy i Janusza Kaplita z okazji 35 r. zawarcia sakramentalnego związku w

           podz. Bogu Ojcu za opiekę z prośbą o moc Ducha Świętego dla nich oraz ich rodziny za

           przyczyną Matki Najświętszej. 

10.30 W int. Wacława z okazji 55 r.  urodzin  w podz. Bogu Ojcu za przeżyte lata i wszelkie łaski

            z prośbą o opiekę i błog. dla niego i jego najbliższych za przyczyną Matki Bożej. 

12.00 —————————————

16.00 W int.  Anny z okazji 40 r. urodzin w podz. Opat. Bożej za przeżyte lata i wszelkie dobro

             z prośbą o błogosławieństwo za przyczyną Matki Bożej. 

19.30 W int. Parafian.


15 - 22 marca 2020 r.

>>>> 3 Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca.

7.00   W int. Judyty w podz. Bogu za opiekę i wielkie łaski z prośbą o powrót do zdrowia oraz

            błog. dla niej i całej rodziny za przyczyną Matki Najświętszej.

9.00   W int. pewnej rodziny o błogosławieństwo i moc Ducha Św. oraz o wytrwanie w wierze.

10.30  W int. Marii Żak w 1 r. urodzin w podz. Bogu za dar jej życia z prośbą o błog. i opiekę

             Anioła Stróża dla niej i jej rodziców.

12.00 W int. Macieja z okazji 18 r. urodzin w podz. Bogu za dar jego życia i wszelkie otrzymane

            łaski z prośbą o opiekę, błogosławieństwo i moc Ducha Świętego za przyczyną

            Matki Najświętszej. 

14.00 W int. dzieci przyjmowanych do K-ła Katolickiego: Oliwiera Spuziaka, Wiktorii Krawiec, 

             Kamila Gołka, Hanny Fałowskiej; dzieci rocznych: Hanny Czapiga, Borysa Petryny, 

             oraz rodziców tych dzieci, chrzestnych i dziadków.

16.00 W int. budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła żywych i zmarłych.

19.30 W int. Parafian.

 

>>>> Poniedziałek, 16 marca.

6.30   1. Za ++ Helenę Janus w 20 r. śmierci oraz Jana i Romana Janus.

            2. Za + Henryka Kluka od żony Magdaleny.

18.00 1. Za ++ Marię Kapuśnik, męża Jana oraz syna Szczepana.

            2. Za ++ Helenę i Franciszka Gębala w kolejną rocznicę śmierci.

>>>> Wtorek, 17 marca.

6.30   1. Za +Józefa Sladeczek w 28 r. śmierci oraz ++ z rodziny Sladeczek i Bugiel.

            2. Za ++ Marię Szimszajner w 5 r. śmierci jej męża Karola oraz rodziców i rodzeństwo z

                 obydwu stron.

18.00 1. Za ++ Helenę Paszek w 5 r. śmierci, męża Konrada, rodziców, rodzeństwo z obydwu

                 stron oraz Mariana Pamuła, brata Andrzeja i ++ rodziców.

            2. Za ++ rodziców Stanisława i Marię Paruch oraz zięcia Eugeniusza.

>>>> Środa, 18 marca.

6.30   1. Za ++ Józefa i Antoninę Przygoda, ++ z rodziny oraz dusze cierpiące w czyśćcu.

            2. Za ++ Emilię i Stanisława Kołoczek, rodziców z obydwu stron, syna Wiesława oraz

                 wnuka Mariusza.

18.00 1. Za ++ córkę Agnieszkę, męża Marcina oraz rodziców Adelę i Kazimierza.

            2. Za +Antoniego w 8 r. śmierci oraz ++ z rodziny.

19.00 Czuwanie ku czci św. Barbary.

1. Za ++ Bronisława Puchaczewskiego w 14 r. śmierci, żonę Reginę, syna Wiktora oraz

    rodziców i rodzeństwo.

2. Za ++ Henryka Błąkała oraz jego rodziców i rodzeństwo.

3. Za + Dominikę Szczerbowską od pracowników drukarni DIMOGRAF

>>>> Czwartek, 19 marca, uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.

6.30   1. Za ++ Józefę i Michała Kozak oraz Jana Władyczuka.

            2. Za ++ Irenę Perek i jej rodziców od sąsiadów.

18.00 1. Za + Józefa Malinowskiego z okazji imienin.

            2.Za ++ Józefa Olma oraz szwagra Kazimierza.

>>>> Piątek, 20 marca.

6.30   1. Za + Ottona Kawalca od sąsiadów z ul. św. Barbary.

            2. Za + Adama Olczaka od koleżanek i kolegów z klasy Szkoły Podstawowej.

18.00 1. Za + Barbarę Wątor od Barbary i Sławomira Pochwat z rodziną.

            2. Za + Piotra Kowalczyka, + Franciszka oraz ++ dziadków.

>>>> Sobota, 21 marca.

6.30   1. Za + męża Bolesława Gabryś, ++ z rodziny oraz dusze cierpiące w czyśćcu.

            2. Za ++ Leokadię, Stanisława i Andrzeja Jabłońskich oraz ++ z rodziny Jabłońskich i Kiełtyków.

18.00 1. Za ++ Annę i Marię Widuch, Zdzisława i Janinę Fluder oraz ++ z rodziny.

            2. Za ++ Józefa Heroka, ojca Jana oraz teściów Mieczysławę i Józefa.

 

>>>> 4 Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca.

7.00 ——————————

9.00  W int. żywych i zmarłych członków Róży św Józefa oraz ich najbliższych.

10.30 ——————————

12.00 W int. Marzeny z okazji 20 r. urodzin  w podz. Bogu Ojcu za opiekę i wszelkie łaski z prośbą

            o błog. i moc Ducha Świętego dla niej i jej najbliższych za przyczyną Matki Bożej.

16.00 W int. Janiny z okazji 80 r. urodzin w podz. Bogu Miłosiernemu za przeżyte lata i wszelkie

             łaski z prośbą o opiekę i błog. dla niej oraz jej rodziny, za przyczyną Matki Najświętszej.

19.30 W int. Parafian.


8 - 15 marca 2020 r.

>>>> 2 Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca.

7.00   W int.wszystkich mam, babć, sióstr i żon w podz. Bogu za ich obecność z prośbą o błog. i moc 

            Ducha Świętego.

9.00  W int. pewnej rodziny w podz. Bogu Ojcu za opiekę i wszelkie łaski z prośbą o umocnienie w 

           wierze i dobre przeżycie postu.

10.30 W int. Hildegardy z okazji 75 r. urodzin w podz. Bogu Ojcu za przeżyte lata i wszelkie łaski

            oraz wnuka Macieja z okazji urodzin z prośbą o błog. i moc Ducha Świętego dla nich za

            przyczyną Matki Bożej.(TD)

12.00 W int. Faustyny z okazji 10-tych urodzin w podz. Bogu Ojcu za dar jej życia z prośbą o opiekę

            i błog. dla niej i jej rodziców za przyczyną Matki Najświętszej.

16.00 W int. Zuzanny z okazji 18-tych urodzin w podz. Bogu Ojcu za opiekę i wszelkie łaski z prośbą

            o błog. i moc Ducha Świętego w dorosłym życiu.

19.30 W int. Parafian.

 

>>>> Poniedziałek, 9 marca, 

7.30    1. Za ++ Helenę i Klemensa Mamcarz oraz Eugeniusza Cienka.

            2. Za ++ rodziców Janinę i Bronisława Kilańskich w 5 r. śmierci, dziadków Stefaniaków i

                Kilańskich a także ++ dzieci i wnuki.

            3. Za + Edwarda Cudnika od brata Józefa z rodziną.

18.00 1. Za ++ Juliana Tymkiewicza oraz rodziców Barbarę Antoniego. 

            2. Za + Remigiusza Kruzel w 1 r. śmierci.

>>>> Wtorek, 10 marca.

7.30   1. Za ++ Franciszka, Jana, Czesława i Krystynę.

            2. Za + Dominikę Szczerbowską od sąsiadów z ul. Górniczej 34.

            3. Za + Stanisławę Piwko od siostry Marii z rodziną.

18.00 1. Za + Józefa Nowaka w 5 r. śmierci.

            2. Za ++ Teodora Kumor, rodziców Jadwigę i Augustyna Wojciech oraz szwagra Kazimierza.

>>>> Środa, 11 marca.

7.30    1. Za + Władysława Głuc.

             2. Za + Henryka Kluka od sióstr Boromeuszek, pracowników i mieszkańców Domu Pomocy 

                 Społecznej w Pszczynie.

            3. Za + Ottona Kawalca od syna Leszka z żoną.

18.00 1. Za + Eugeniusza Grygierczyka w 5 r. śmierci.

            2. Za ++ Franciszka i Franciszkę Mrowiec oraz rodziców i rodzeństwo z obydwu stron.

>>>> Czwartek, 12 marca.

6.30   1. Za + Małgorzatę Kaplita w 3 r. śmierci oraz jej rodziców. 

18.00 1. Za + żonę Marię Stasica w 1 r. śmierci.

            2. Za + Anielę Jurek w rocznicę śmierci, męża Teofila oraz rodziców i rodzeństwo. 

            3. Za ++ Józefa Jarzyna, rodziców z obydwu stron oraz Mariana, Władysławę i Krzysztofa Białek.

>>>> Piątek, 13 marca.

6.30   1. W int. misjonarzy i naszej parafialnej Rodziny Misyjnej.

18.00 1. Za ++ Karola  Ćwikła oraz jego żonę Karolinę.

            2. Za ++ Stefanię Kroczek w rocznicę śmierci, Franciszka Kroczek oraz Pawła i Hildegardę Balcarek.

            3. Za ++ Joannę Trojan w 5 r. śmierci, męża Stanisława oraz syna Mirosława.

>>>> Sobota, 14 marca.

6.30   1. Za + Stefanię Nowak.

            2. Za + Adama Olczaka od sąsiadów z ul. Topolowej 25

18.00 1. Za + Eugenię Bulla w 9 r. śmierci.

            2. Za ++ Józefa, Katarzynę i Jana Pawińskich; Józefa i Teresę Piontek oraz Romana Kozika.

>>>> 3 Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca.

7.00 ——————————-

9.00 ——————————-

10.30 W int. Marii Żak w 1 r. urodzin w podz. Bogu za dar jej życia z prośbą o błog. i opiekę

             Anioła Stróża dla niej i jej rodziców.

12.00 W int. Macieja z okazji 18 r. urodzin w podz. Bogu za dar jego życia i wszelkie otrzymane łaski z 

            prośbą o opiekę, błogosławieństwo i moc Ducha Świętego za przyczyną Matki Najświętszej. 

14.00 W int. dzieci przyjmowanych do K-ła Katolickiego: Oliwiera Spuziaka, Wiktorii Krawiec,

            Kamila Gołka, Mateusza Szota, Hanny Fałowskiej; dzieci rocznych: Hanny Czapiga,

            Maksymiliana Kolarza, Borysa Petryny, Dawida Raczyńskiego oraz rodziców, chrzestnych    

            i dziadków.

16.00 ——————————

19.30 W int. Parafian.


1 - 8 marca 2020 r.

>>>> 1 Niedziela Wielkiego Postu, 1 marca.

7.00  W int. Parafian.

9.00  W int. żywych i zmarłych osób z Róży bł. Czesława oraz ich najbliższych.

10.30 W int. żywych i zmarłych członków Róży św. Cecylii oraz ich najbliższych.

12.00 W int. Dominiki Pokusa, Oliwiera Paszana ich rodziców i chrzestnych i dziadków.

16.00 W int. młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania raz ich rodziców.

19.30 W int. Parafian.

 

>>>> Poniedziałek, 2 marca.

6.30   1. Za + Wandę Pierlak w 1 r. śmierci.

            2. Za + Edwarda Cudnika od rodziców oraz uczniów klasy 2a z SP 2 w Ligocie.

            3. Za + Barbarę Wątor od siostry z rodziną.

18.00 1. Za ++ Zygmunta Zając w 6 r. śmierci oraz rodziców i teściów.

            2. Za ++ rodziców Helenę i Wojciecha Kozina, teściów Emilię i Emila oraz ++ rodzeństwo.

>>>> Wtorek, 3 marca.

6.30   1. Za ++ rodziców Krystynę i Brunona Bam.

            2. Za + Dominikę Szczerbowską od współpracowników F-rmy DIMOGRAF.

            3. Za + Stanisławę Piwko od mamy i siostry Wiesławy z rodziną.

18.00 1. Za ++ Andrzeja, Mariana i Bronisławę Babiarz w 2 r. śmierci.

            2. Za ++ Zofię i Eugeniusza Kuś, ich syna Zdzisława; Augustyna Przybyła oraz pokrewieństwo

                z obu stron. 

>>>> Środa, 4 marca, św. Kazimierza.

6.30   1. Za ++ rodziców Zofię i Pawła Krupa, brata, bratową, siostrę Zofię i siostrzeńca.

            2. Za + Barbarę Wątor od sąsiadów z ulicy Głowackiego, Dolnej i Grabowickiej.

18.00 1. Za ++ Kazimierza Kołodziejczyka, rodziców oraz szwagrów Aleksandra i Józefa.

            2. Za + Kazimierza Pająk.

            3. Za ++ rodziców Helenę i Władysława Gach oraz ich dzieci Elżbietę i Stefana.

>>>> Czwartek, 5 marca, I-wszy czwartek.

6.30   1. W int. kapłanów o ich uświęcenie oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

            2. Za ++ z rodziny Wróbel i Matlak.

            3. Za + Ottona Kawalca od syna Andrzeja z żoną.

18.00 1. Za + Kazimierza Pępek.

            2. Za ++ Genowefę i Edwarda Paszek oraz rodziców i rodzeństwo z obydwu stron.

>>>> Piątek, 6 marca, I-wszy piątek.

6.30   1. Za + Stanisławę Piwko od koleżanek i kolegów z Administracji Mieszkań Silesia w Cz-Dz.

8.00   1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa o umocnienie naszej wiary.

16.30 1. W int. dzieci szkolnych, ich rodziców i nauczycieli.

18.00 1. Za + Tadeusza Chmura w kolejną rocznicę śmierci.

            2. Za ++ Romana Ryndak, żonę Marię oraz rodziców i rodzeństwo z obydwu stron.

>>>> Sobota, 7 marca, I-wsza sobota.

6.30   1. Za przyczyną Matki Bożej jako wynagrodzenie za nasze grzechy.

            2. Za + Janusza Dulemba od Jakuba z żoną.

18.00 1. Za ++ Marię i Franciszka Przebinda.

            2. Za ++ Bronisława Grubizna w 4 r. śmierci oraz Stefanię Bawiec.

 

>>>> 2 Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca.

7.00 ————————————

9.00 ————————————

10.30  W int. Hildegardy z okazji 75 r. urodzin w podz. Bogu Ojcu za przeżyte lata i wszelkie łaski

             oraz wnuka Macieja z okazji urodzin z prośbą o błog. i moc Ducha Świętego dla nich za

             przyczyną Matki Bożej.(TD)

12.00 W int. Faustyny z okazji 10-tych urodzin w podz. Bogu Ojcu za dar jej życia z prośbą o opiekę i

            błog. dla niej i jej rodziców za przyczyną Matki Najświętszej.

16.00 W int. Zuzanny z okazji 18-tych urodzin w podz. Bogu Ojcu za opiekę i wszelkie łaski z prośbą

            o błog. i moc Ducha Świętego w dorosłym życiu.

19.30 W int. Parafian.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Barbary w Czechowicach - Dziedzicach, siedziba: Czechowice-Dziedzice, Węglowa 56.