Zagrożenie koronawirusem

ZALECENIA DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą, w trosce o życie i zdrowie każdego z nas, a także w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupa diecezjalnego Romana Pindla podejmujemy decyzję o wprowadzeniu w naszej parafii prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 

Dlatego informujemy, że:

 

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

2. Zostają odwołane: rekolekcje parafialne, Droga Krzyżowa ulicami miasta, spotkania formacyjne grup parafialnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także spowiedź parafialna w Wielkim Tygodniu. Dlatego prosimy wiernych, aby w okresie Wielkiego Postu korzystali z Sakramentu Pokuty w ramach codziennej spowiedzi przed Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu.

 

3. W kancelarii parafialnej prosimy załatwiać tylko najpilniejsze sprawy, których nie można załatwić telefonicznie. W sprawach pilnego wezwania do chorych lub pogrzebu prosimy dzwonić na numer parafialny.

 

4. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, a znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

 

5. Przyjmując Komunię Świętą na rękę: lewą dłoń kładziemy na prawej w kształcie krzyża tworząc tron. Kapłan kładzie Hostię na lewej ręce, wierny na oczach kapłana prawą ręką wkłada Hostię do ust.

 

6. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Barbary w Czechowicach - Dziedzicach, siedziba: Czechowice-Dziedzice, Węglowa 56.